Er werken nu ruim 35 scholen met onze lesmethode.

Twee derde deel van de bestellingen is voor het reguliere basisonderwijs.

Een derde deel is voor het Speciaal onderwijs. Ook in het Voortgezet Speciaal Onderwijs leren leerlingen klokkijken met de hardloper en de prullenbak.

We zijn blij dat zoveel scholen de weg vinden naar onze methode voor het aanleren van de kloktijden. Zo zijn er steeds meer leerlingen die het klokkijken toch onder de knie krijgen. Dit draagt bij aan hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.