Privacybeleid

Klokkijken met de hardloper, gevestigd aan de Van Wageningenstraat 18, 6813 DP Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

klokkijkenmetdehardloper.nl
Van Wageningenstraat 18
6813 DP Arnhem

Tel. 06-18936880

Natalie Kuypers is de Functionaris Gegevensbescherming van Klokkijken met de hardloper. Zij is te bereiken via info@nataliekuypers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klokkijken met de hardloper verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Bij het stellen van een vraag of bij een aanvraag van een proefset via onze site:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens (school)
 • Factuuradres (school)
 • Telefoonnummer

Als je zelf gegevens verstrekt (bijvoorbeeld via e-mail) kunnen we die bewaren om inzicht te krijgen in onze doelgroep (bijvoorbeeld: leerkracht groep 3/ rekenspecialist/leerkracht vmbo/naam van de school).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klokkijkenmetdehardloper.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klokkijken met de hardloper verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (We beloven je niet te spammen)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Klokkijken met de hardloper verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klokkijken met de hardloper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevensverwerking

Klokkijken met de hardloper gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Gegevens die je invult op het contactformulier worden niet online bewaard of gedeeld, maar worden behandeld als een gewone e-mail.
 • Gegevens die je invult op het bestelformulier worden niet online bewaard of gedeeld, maar worden verwerkt voor het afhandelen van je bestelling.
 • Gegevens die je invult bij de aanvraag van een proefpakket worden gedeeld met Mailchimp.com Dat is het programma waar we onze nieuwsbrief in opmaken en verzenden. Je kunt je gegevens inzien en jezelf afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief
 • Gegevens over het gebruik van de site (analytics) worden verzameld door Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klokkijken met de hardloper bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je een proefset aanvraagt hanteren een bewaartermijn van ongeveer twee jaar. Na deze termijn vragen we of je nog langer in ons systeem wilt blijven. Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klokkijken met de hardloper verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Klokkijken met de hardloper blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Zoals ingesloten video’s van bijvoorbeeld Vimeo.com. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof je deze websites hebt bezocht. Ditzelfde geldt als je inhoud van deze website deelt met de knoppen voor sociale media als Twitter en Facebook.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klokkijken met de hardloper gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De technische en functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Meer informatie over deze cookies vind je hier.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klokkijken met de hardloper en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klokkijkenmetdehardloper.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Klokkijken met de hardloper wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klokkijken met de hardloper neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klokkijkenmetdehardloper.nl