We stonden op Het Congres 2018 over Onderwijs aan leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

In de gesprekken die we voerden met leerkrachten en ambulant begeleiders was er veel herkenning over de obstakels van het leren klokkijken. We hebben 50 proefpakketjes mogen versturen. Bedankt voor jullie warme belangstelling!