Welke scholen gebruiken de methode?

Er werken nu ruim 35 scholen met onze lesmethode. Twee derde deel van de bestellingen is voor het reguliere basisonderwijs. Een derde deel is voor het Speciaal onderwijs. Ook in het Voortgezet Speciaal Onderwijs leren leerlingen klokkijken met de hardloper en de prullenbak. We zijn blij dat zoveel scholen de weg vinden naar onze methode […]

Als leerlingen niet kunnen schrijven

Leren klokkijken als kinderen niet kunnen schrijven

Heb je alleen werkbladen waarbij leerlingen antwoorden zelf moeten schrijven? Deze vraag ontving ik van een leerkracht zml. Ook ik werk met kinderen die moeilijk of niet schrijven. Wat ik hen laat doen, is de antwoorden stempelen. Ik heb van letterstempels die je aan elkaar kunt klikken de woorden “uur”, “over” en “voor” gemaakt. Daarnaast gebruiken ze dan cijferstempels. Op de […]